Βομβίνοι εισβάλουν στις κυψέλες ( Bombus terrestris )

Απόσταση συλλογής των μελισσών