Παρουσίαση βιβλίου – Οι μελιτοφόρες μέλισσες και η εκτροφή τους του Werner Gekeler

Σημάδεμα της βασίλισσας με το σωληνάκι – σφουγγαράκι