Σημάδεμα της βασίλισσας βίντεο

Παρουσίαση βιβλίου – Οι μελιτοφόρες μέλισσες και η εκτροφή τους του Werner Gekeler

Σημάδεμα της βασίλισσας με το σωληνάκι – σφουγγαράκι

Το γένι ή γενειάδα ως συμπεριφορά των μελισσών και το μικροκλίμα της κυψέλης

Σμηνουργία 2013 – Παγίδες αφεσμών σε δράση ( φωτογραφίες )

Μέλισσες με διαφορετικό χρώμα στην ίδια κυψέλη ( γενετικά χαρακτηριστικά )

Η σμηνουργία ως φαινόμενο και χειρισμοί για τον περιορισμό της

Σημάδεμα της βασίλισσας με μαρκαδόρο ( φωτογραφίες και βίντεο )