Αμερικανική Σηψιγονία – μέθοδος της μετάγγισης

Μετεωρολογικός σταθμός Κόνιτσας

Απόδοση σιροπιού ζάχαρης ανάλογα με την αναλογία